روزبه بخیت / پزشک عمومی
روزبه بخیت متولد 1359 ، اهل اهواز و پزشک عمومی. عرب نیستم ولی عرب ها رو دوست دارم
وبلاگ شخصی دکتر روزبه بخیت زندگی ، مرگ و دیگر هیچ!

زندگی ، مرگ و دیگر هیچ! اگر لذتبخش است پس حرام است!

لذت بد است!

ظاهرا نویسندگان کتاب پاتولوژی رابینز هم از دست زندگی شاکی هستند!  قسمتی از متن کتاب ، که درباره عوامل سرطان زا و نقش سیگار و الکل در سرطان است، با عبارت زیر تمام می شود :

 

پس، راه فراری نیست: به نظر میرسد همه کارهایی که انسانها برای بقا ، گذران زندگی و لذت بردن از زندگی انجام میدهند  غیر قانونی ، غیر اخلاقی ، چاق کننده ، و یا از همه بدتر ، احتمالا سرطانزا از آب در می آیند!!

 

یک دیدگاه ثبت کنید