روزبه بخیت / پزشک عمومی
روزبه بخیت متولد 1359 ، اهل اهواز و پزشک عمومی. عرب نیستم ولی عرب ها رو دوست دارم

مک کین ، مطهری

جان مک کین هم مرد . گرچه این روزها ، با پخش ویدیویی که در اون مطهری به یک نفر میگه نادان ، دفاع کردن ازش چندان طرفدار نداره، ولی به نظر من مک کین ، یه جورایی شبیه مطهری بود. با خیلی از نظراتش میشد مخالفت کرد ، ولی باید به عنوان یه آدمی که برای خودش اصولی داره و نون به نرخ روز خور نیست ، بهش احترام گذاشت . در روزهای اخیر ، بعد از مرگ مک کین ، خیلی ها ویدیویی رو به اشتراک میگذارن که در اون ، مک کین در جریان مبازات انتخاباتی ، از اوباما در برابر زنی که اوباما رو عرب و غیر امریکایی میخونه دفاع میکنه . ولی به نظر مهم ترین نکته زندگی سیاسی مک کین ، دفاع از گزارش کمیته سنا درباره شکنجه و بی ارزش بودن و غیر اخلاقی بودن اونه.

“I know from personal experience that the abuse of prisoners will produce more bad than good intelligence. I know that victims of torture will offer intentionally misleading information if they think their captors will believe it. I know they will say whatever they think their torturers want them to say if they believe it will stop their suffering. Most of all, I know the use of torture compromises that which most distinguishes us from our enemies, our belief that all people, even captured enemies, possess basic human rights, which are protected by international conventions the U.S. not only joined, but for the most part authored.

یک دیدگاه ثبت کنید