روزبه بخیت / پزشک عمومی
روزبه بخیت متولد 1359 ، اهل اهواز و پزشک عمومی. عرب نیستم ولی عرب ها رو دوست دارم

بایگانی برای 'دسته‌بندی نشده' دسته

از بس که جان ندارد…

یک پُلی تو ایالت نیویورک ریخته. بعد از سی و دو سال. کارشناس محترم هم گزارش داده که دلیل ریختن پل fatigue است. سر تا ته علم مقاومت مصالح هیچ..