روزبه بخیت / پزشک عمومی
روزبه بخیت متولد 1359 ، اهل اهواز و پزشک عمومی. عرب نیستم ولی عرب ها رو دوست دارم

تماس با من. فرم تماس

از طریق فرم تماس پایین می تونید پامتونو به من ارسال کنید!