روزبه بخیت / پزشک عمومی
روزبه بخیت متولد 1359 ، اهل اهواز و پزشک عمومی. عرب نیستم ولی عرب ها رو دوست دارم

تگهای پست 'اصطلاح'

آیسینگ آن اِ کیک!

امشب در دقایق آخر بازی برزیل – صربستان ، وقتی موقعیت گل سوم برزیل از دست رفت مزدک میرزایی گفت : نشد که گل سوم برای برزیل به دست بیاد…