روزبه بخیت / پزشک عمومی
روزبه بخیت متولد 1359 ، اهل اهواز و پزشک عمومی. عرب نیستم ولی عرب ها رو دوست دارم

تگهای پست 'رضا پونصد'

آزاد چون پرنده ( فعلا! )

داستان اون بنده خدایی که به همراه آرنولد و سیلوستر استالونه توی هواپیما بود رو یادتونه؟ که آخرش میگفت ما سه نفر رو کجا میبرید؟؟ حکایت سایت من هم یه..