روزبه بخیت / پزشک عمومی
روزبه بخیت متولد 1359 ، اهل اهواز و پزشک عمومی. عرب نیستم ولی عرب ها رو دوست دارم

تگهای پست 'پزشکی'

فرهنگ پاچه خواری، پاچه خواری فرهنگی!

پاچه خواری در دوران قاجار

یکی از کتابهای پزشکی بجا مانده از دوران قاجار کتابیست نوشته مرحوم دکتر میرزا علی خان ناصرالحکما به نام حفظ صحت که ظاهرا به درخواست وزیر علوم وقت نوشته شده.دکتر..